Sản phẩm

Thúy

Ngày đăng: 12-12-2018 Lượt xem: 61
Bạn sale của Khánh Linh nhiệt tình, có chuyên môn tốt. Khi tôi có thắc mắc về chất liệu và kỹ thuật, các bạn tư vấn kỹ, hợp lý. Tôi rất hài lòng về thái độ làm việc và chất lượng sản phẩm.
go top